Aydınlatma Metni

Üyelik Aydınlatma Metni

Termodizayn olarak üyelerimizin ve hizmet verdiğimiz kişilerin kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz tarafımızdan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere ve veri işleme şartlarına uygun olarak toplanmakta, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu

Termodizayn Termik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Şirketimizin bilgileri aşağıdaki gibidir:

TERMODİZAYN TERMİK CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Orhangazi mah. Isıso Sanayi Sitesi D-Blok No:11 Esenyurt-İSTANBUL

Esenyurt vd. 840 012 3417 Mail adresi: info@termodizayn.com KEP adresi: termodizayn@hs03.kep.tr

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Web sitesi üyelik ile sipariş ve iş süreçleri takip faaliyetleri kapsamında sizlerden topladığımız kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar, finans, müşteri işlem, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-c) sebebine dayanılarak;
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması (6698 sayılı Kanun 5/2-e) sebebine dayanılarak
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-ç) sebebine dayanılarak;
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (6698 sayılı Kanun m. 5/2-f) sebebine dayanılarak;
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla

 • Yurt dışı aktarımı için açık rıza (6698 sayılı Kanun m. 5) sebebine dayanılarak ;
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçlarıyla tarafımızdan işlenir.

3. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz; otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda web sitemiz vasıtasıyla yasal yollardan elde edilmektedir. Bizzat sizlerden topladığımız kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve yukarıda sıralı hukuki sebeplere dayalı olarak işlenir.

İşlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında sadece bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılıyor

İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor: 

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5. İlgili Kişinin Hakları

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak info@termodizayn.com mail adresimize iletebilirsiniz. Talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde -on sayfaya kadar- ücretsiz olarak sonuçlandıracağız.

Nasıl Yardımcı Olabilirim?
1
Teklif İstiyorum Teklif İstiyorum