Buz Nedir ? Hangi Sektörler Buz Kullanır ?

26 Ocak 2017

Suyun donmuş haline BUZ adı verilir, aslında bu bir fiziki değişikliktir. Her sıvının bir donma sıcaklığı vardır, bu sıcaklığın altında sıvılar donarlar ve buzlaşmış olarak tabir edilirler. Suyun donma sıcakllığı 0C derecedir, 0C derecenin altında su donar ve BUZ oluşur. Buzların tekrar çözülmesi yine 0C'nin üzerinde olmaktadır ve tekrar SU haline geçer. 

Erime:
1 gram buzu eritmek için 0 °C'de 80 kalori gerekir. Erime ısısının yüksek olması suyun donmasını geciktirir; böylece biyolojik sistemler düşük sıcaklıklara dayanıklı olabilen özelliklerini kazanırlar.

Özgül ısı:
Suyun Isınma (özgül) ısısı yüksektir. 1 gr suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için 1 kalori'lik enerji gereklidir. Bu özgül ısı, amonyak dışındaki tüm maddelerinkinden yüksektir. Böylece su sıcaklıklarda fazla artış olmadan daha fazla enerji depolayabilir ve böylece canlı sistemde sıcaklık ve metabolik olaylar daha kararlı olabilmektedir.

Buharlaşma:
Suyun gizli buharlaşma ısısı yüksektir. 100 °C'de 1 g suyu 1 g su buharı hâline dönüştürmek için 539 kaloriye ihtiyaç vardır. Gizli buharlaşma ısısının yüksekliği canlı sisteminin izotermal olmasında en önemli katkıya sahiptir. Suyun gizli buharlaşma ısısı, H bağlarından dolayı yüksektir.

Donma:
Suyun basit fakat çevre açısından son derece önemli bir özelliği de suyun sıvı hâli üzerinde batmadan yüzebilen, suyun katı hâli olan buzdur. Bu katı faz, (sadece düşük sıcaklıklarda oluşabilen) hidrojen bağları arasındaki geometriden dolayı, sıvı hâldeki su kadar yoğun değildir. Hemen hemen tüm diğer maddeler için, katı form sıvı formdan daha yoğundur. Standart atmosferik basınçtaki taze su, en yoğun hâlini 3,98 °C'de alır ve aşağı hareket eder, daha fazla soğuması hâlinde yoğunluğu azalır ve yukarı doğru yükselir. Bu dönüşüm, derindeki suyun, derinde olmayan sudan daha sıcak kalmasına sebep olur, bu yüzden suyun büyük miktardaki alt bölümü 4 °C civarında sabit kalırken, buz öncelikle yüzeyde oluşmaya başlar ve daha sonra aşağı yayılır. Bu etkiden dolayı, göllerin yüzeyi buz ile kaplanır. Hemen hemen tüm diğer kimyasal maddelerin katı hâlleri, sıvı hâline göre yoğun olduğundan dipten yukarı donmaya başlarlar.
Suyun hacmi, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir sıcaklığa (+4 °C'ye) düşene kadar azalır, daha sonra tekrar artmaya başlar. Donduğunda ise hacmi sıvı hâle göre daha fazladır. Bu nedenle suyun katı hâli, sıvı hâlinden daha hafiftir. Bu yüzden buz, suyun dibine batmayıp su üstünde yüzer. Suyun bu özelliği hayatın kış aylarında ya da her zaman soğuk olan bölgelerde sudaki hayatın devam etmesine olanak tanır. Deniz, nehir ve göllerin üst kısmı donar, buz üst kısımda kaldığı için su içindeki canlılar hayatlarını sürdürmeye devam edebilirler.

Kullanım Alanları:
Turizm alanlarında, Büyük hazneli su-süt-komposto-ayran vb kazanlarının kısa sürede soğutulmasında, şişe ve kutu meşrubatların soğutulmasında, sosis- sucuk- pastırma imalatlarında yüksek hararete maruz kalan üretim ünitelerinde ısının dengelenmesinde, lastik, boya, çelik ve metal üretimlerindeki seri imalatta soğutulmuş hammadde hazırlanmasında, Fırınlarda ekmek hamuru üretiminde, deniz ürünlerinin sevkiyat veya depolanmasında, düğün ve özel organizasyonlarda harici soğutmada, Turizm tesislerinde, Beton santrallerinde özellikle hava sıcaklığının beton kalitesini bozacak şekilde yükseldiği zamanlarda kalite normunu korumak için beton mikserlerinde ve tavukçulukta kullanılır. Bunlara ilave sektörlerde mevcuttur.

Nasıl Yardımcı Olabilirim?
1
Teklif İstiyorum Teklif İstiyorum