Limon

Limonların depolamaya elverişliliği, türüne, olgunluk aşamasına, olgunlaşma zamanına, bir fungusit ile muamele edilip edilmemiş olmasına bağlıdır. Kışın hasat edilen çeşitler uzun süreli depolamaya daha elverişlidirler.

Limonlar 14 °C ile 15 °C’lerde % 90 bağıl nemde 5 ay kadar depolanabilir. 14 °C altındaki sıcaklıklarda uzun süre soğuk etkisinde kalırlarsa, kabuklarda lekecikler oluşur ve meyve eti samanlaşır. Bunlar portakallarda da görülen soğuk zararlanmasıdır.

Limonların bu uzun süreli depolanmasına ek olarak özellikle batı ülkelerinde, pazarın regüle edilmesi amacıyla kısa süreli depolama da yapılmaktadır. Bu amaçla kısa süreli depolamada 3/4 °C sıcaklık ve %90 bağıl nem uygulanır. Depolama boyunca ürün devamlı izlenir ve depolama bu koşullarda en çok 3-4 hafta sürer. Depodan çıkarılan limonlar derhal tüketime sunulmalıdır. Çünkü depo zararlanmaları genellikle, limonların depodan çıkmasından 10 gün sonra belli olmaya başlar.

Ülkemiz koşullarında limon Yatak adı verilen doğal soğutmalı depolarda muhafaza edilmektedir. Doğu Akdeniz bölgesinde yetiştirilen Kütdiken, Lamas ve Molla Mehmet limon çeşitleri mart ayının başlarına kadar üretim bölgelerindeki depolarda muhafaza edilmektedir. Havaların ısınması ile Ürgüp- Ortahisar yöresine taşınan limonlar mart-ağustos ayları arasında burada depolanmaktadır.

Ürgüp- Göreme yöresindeki doğal soğutmalı depolarda yazın genel olarak depo sıcaklıkları 10-15 °C ve nem oranı %80-90 oranında olmaktadır. Yaz aylarında bağıl nem oranının %95 düzeyinin üzerine yükseldiği durumlarda havalandırma yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Kışın nem oranı aynı düzeyde kalırken sıcaklık 4-7 °C olmaktadır.

Kütdiken üretimi ve soğukta muhafazası en çok yapılan çok kaliteli bir limon çeşididir. Bol sulu, asitli ve çekirdeklidir. Meyvenin kabuğu; düzgün, parlak, meyve etine sıkı bir şekilde bağlı ve yeşil sarı renktedir. Kütdiken limon çeşidi 8-12 °C’de ve %90 nemli ortamda 11-12 ay depolanabilmektedir depolama ve taşımaya son derece elverişli bir limon çeşididir.

Lamas ülkemizde üretilen en kaliteli limon çeşitlerinden birisidir. Orta mevsim ürünü olup ülkemizde üretilen en kaliteli limon çeşididir. Dikenli yapısı nedeniyle hasadına özen gösterilmesi gerekmektedir meyveleri orta büyüklükte, kabukları ince pürüzsüzdür. Meyvesi silindir şeklinde ve memelidir. Soğukta muhafazaya uygun sulu bir limon çeşididir. Uygun koşullarda hasat, ambalaj ve depolama yapıldığında depo ömrü 9 aya çıkmaktadır.

Molla Mehmet limon çeşidi Mersin ilinde yaygındır. Meyveleri sarı renklidir. Çok önemli bir yerli limon çeşidimizdir. Kabuğu orta kalınlıkta, girintili ve çıkıntılıdır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?
1
Teklif İstiyorum Teklif İstiyorum