Gıdaların Soğuk Depolama ve Muhafaza Şartları

Soğukta muhafazada, meyve ve sebzelerin metabolizma faaliyetlerini kesinlikle durdurmamak koşulu ile en düşük düzeyde gerçekleşmesine olanak vermek üzere gerekli şartların sağlanmasıdır.

Gıdaların depolama sıcaklıkları


Uygun koşullar sıcaklık derecesi ve bağıl nemin ayarlanması ile olur.

En uygun sıcaklık; ürünü donma noktasına taşımayan, solunumu en az düzeye indirgeyendir.

En uygun nem oranı ise; üründe su kaybına yol açmayan, miktarında azalma, üründe bozulma, buruşma ve iç kararmasına yol açmayandır.

Depolarda doğru sıcaklığın tespit edilip, kullanılması ürünün ömrü açısından çok önemlidir.

Örneğin elma depolamada sıcaklığın 1°C yükseltilmesi depo ömründe % 13 seviyesinde kayba yol açmaktadır.

Dalından koparılan meyvenin bir an önce solunum hızının yavaşlatılması gerekir, bu sebeple soğutulmalıdır.

Depoya gelen elmanın 25°C’de 1 gün bekletilmesi depo ömrünü 6-20 gün arasında azaltmaktadır.

Ürünler; doğal yapılarının bozulmayacağı koşullarda tekniğine uygun olarak saklanmalıdır.

Dondurulmuş ürünlerde -18° C’den daha düşük sıcaklıklarda depolama yapılmalıdır.

Soğuk depolamada ise ürün donma sıcaklığından 1-2° C yüksek sıcaklıklarda depolanmalıdır.

Her ürünün kendine özgü sıcaklık ve nem değeri olduğu için aynı depo içerisine birden fazla ürün konulması bazı ürünlerin istenilen şartlarda depolanamamasına ve ürün kayıplarına yol açar.

Depo içerisindeki nem oranının çok fazla olması suyun yoğuşmasına ve ürünlerin bozulmasına sebep olabilir.

Depolarda;
Zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş,ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak özellikte olmalıdır.

Depo üstü tavan ve çatılar; akmayı, sızmayı önlemeli,

Sıcaklık değişmelerinden etkilenmeyi önleyecek şekilde yalıtımlı olmalıdır.

Tavanla deponun üst yüzeyi arasında 80-90 cm boşluk bırakılarak hava akımını engellemeyecek şekilde istifleme yapılmalıdır.

Aksi halde evaporatör önüne konan ürün donabilir buna karşın soğuk havanın ulaşmadığı noktalardaki ürünler ise yeterince soğutulamayıp bozulabilirler.

Endüstriyel soğuk depo çeşitlerimizi incelemek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
1
Teklif İstiyorum Teklif İstiyorum