İş Etiği İlkelerimiz

1- DÜRÜSTLÜK

Termodizayn onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır, hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Kendisine haksız rant tekliflerini veya kendisinden bir başkası için haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

2- GÜVENİRLİK

Kendisine ve firmalara karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, tüketiciye karşı olan yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar.

3- SÖZÜNÜ TUTMAK

Verdiği sözleri yerine getirmeye özen gösterir. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

4- SADAKAT

Kanunsuz yollarla bilgi elde etmeye çalışmazlar. Görevleri gereği sahip oldukları özel bilgileri, kendi çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten veya ortağından ayrılmış bile olsalar eski firmasının özel bilgilerini çıkarları için kullanamazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

5- ADİL OLMAK ve BAŞKALARININ HAKLARINI KORUMAK

Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanlarıyla hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, ayrıcalığı yapmazlar.

6- YASALARA KARŞI SAYGILI ve DUYARLI OLMAK

Termodizayn tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar. Çalışanlarını da ülke menfaatleri ve kanunlarına aykırı eylemlerden hal ve davranışlardan uzak tutar.

7- EN İYİSİNİN PEŞİNDE OLMAK

Termodizayn verdiği kararlar ile çevre ve yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesine, ülke kaynaklarının israf edilmesinin önlenmesine ve ülkenin zenginleşmesine katkı sağlar. Daima gelişmeyi sürdürmek ve yenilikçi olmak vizyonları arasındadır.

8- YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK

Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verir.

9- MESLEKİ ve TOPLUMSAL EĞİTİM

Termodizayn, kendi teknik elemanlarının ve toplumu oluşturan bireylerin potansiyellerini arttırmak, sektörlerinde katılımcı ve paylaşımcı olmak ve yeni nesillere katkıda bulunmak amacı ile eğitime önem verir, bu yönde yapılan çalışmalara katılma konusunda özen gösterir. Bilgi birikimini ve deneyimini genç kuşaklara aktarır, onları katılımcılık konusunda özendirir.

10- ÇEVRE BİLİNCİ

Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması ve benimsenmesi için çalışmalar yapar.

11- VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU

Vergilerini zamanında öder. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirir. Toplumun milli iradesine saygı gösterir, taşkınlık yapmaz, aşırıya kaçmaz.

12- İŞ İLİŞKİLERİ

Termodizayn, rekabetçilerinin, temsilciliklerine, distribütörlerine, bayiliklerine, ticari kurallar içerisinde göz koymaz, onlara teklif götürmez, gelen teklifleri reddeder veya karşı taraf ile görüşerek karara varır. Termodizayn, tedarikçileri ve rakipleri ile kademeli çalışır, haksız rekabet içerisine girmez. Müşterilerine rakibi hakkında karalayıcı, rencide edici, küçük düşürücü sözler söylemez veya ima etmez. Rekabetçilerinin personelini transfer etmez veya buna zorlamaz. Sektörde çalışmış ancak Termodizayn'a müraacat eden personel hakkında araştırma yapar ve rekabetçisine münasip bir lisan ile konuyu bildirir, rızasını almadan hareket etmez.

13- MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilke edinilmiştir. En iyi reklamın müşteri referansları olduğunu bilen, müşteri memnuniyetinin de kaliteden geçtiğine inanan Termodizayn, yıllardır müşteri memnuniyetinden ödün vermeden üretimini sürdürmektedir. TERMODİZAYN yıllar boyunca müşterilerinin yanında olmayı hedeflemektedir.

 
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
1
Teklif İstiyorum Teklif İstiyorum