Yer Altı Madenlerinde

Kömür madenlerindeki en önemli ısı kaynakları arasında dar geçitlerin duvarlarındaki kayalardan açığa çıkan ısı ve kömürün nakli esnasında yukarı ve aşağı yöndeki rüzgar akışı nedeniyle ortaya çıkan sıkıştırma ısısı, çalışan elektrikli ve mekanik cihazlardan açığa çıkan ısı, osidasyon nedeniyle açığa çıkan ısı ve benzerleri yer alır.

Madenler 925m. gibi büyük bir derinlikten çıkarılır, ortam sıcaklığı 37C derecenin üzerinde olduğundan bu alanlar ısı tehlikesi açısından ikincil derece alanlar olarak sınıflandırılır. Sistem esas olarak yer üstündeki buz üretim, taşıma ve aktarma sisteminden oluşur.

Yer altında bulunan soğuk taşıma ve aktarma sistemi açık bir sistem olarak tasarlanır veya geri dönen su tekrar buz eritme havuzuna aktarılır ve maden alanındaki toz önleyici su az miktarda kullanıldığında soğuk su tedarik boru hattından elde edilir. Bu su çalışma tezgahının üzerinde buz birikmesini önlemek için kullanılır ve püskürtme yöntemiyle sıcaklık düşürülerek yer altındaki ortam sıcaklığının etkili bir şekilde düşürülmesi sağlanır ve verim arttırılır.
 

 
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
1
Teklif İstiyorum Teklif İstiyorum